Poland








3xWeto Łańcuch Światła

Protesty organizowane w obronie konstytucyjnie zagwarantowanego trójpodzału władzy dały efekt. Prezydent Andrzej Duda ugiął się pod presją i wyrzucił do kosza ustawy zmieniające strukturę i…