Manifestacje


3xWeto Łańcuch Światła

Protesty organizowane w obronie konstytucyjnie zagwarantowanego trójpodzału władzy dały efekt. Prezydent Andrzej Duda ugiął się pod presją i wyrzucił do kosza ustawy zmieniające strukturę i…

My naród!

27 lutego spotkaliśmy się pod hasłem „My, Naród!”. Naród, czyli wszyscy, którzy żyją w Polsce i poza granicami kraju, którzy czują się z Polską związani…