KODUK
A Brief on the constitutional crisis 2015-16

As you will know from the media, Polish democracy has found itself in jeopardy. We hope that you are as concerned and shocked as we are by the recent events in Poland. In an attempt to help you comprehend the reasons behind the current developments and encourage you to support our pro-democracy action, here is a timeline of what has happened in recent months.

3xWeto Łańcuch Światła

Protesty organizowane w obronie konstytucyjnie zagwarantowanego trójpodzału władzy dały efekt. Prezydent Andrzej Duda ugiął się pod presją i wyrzucił do kosza ustawy zmieniające strukturę i…