Stowarzyszenie KOD UK

KOD UK

Jesteśmy organizacją powstałą oddolnie w reakcji na oburzające działania polskiego prezydenta i parlamentu po wyborach w 2015 roku.

Mieszkając w Wielkiej Brytanii, widzimy, jak społeczeństwo obywatelskie może mieć wpływ na rządzących, jak funkcjonuje dojrzała demokracja i jak my, zwykli ludzie, mamy szansę przynajmniej próbować wpływać na obrót spraw w Polsce. Chcemy dzielić się kluczowymi aspektami demokracji, jej wartościami i mechanizmami, ze zwykłymi Polakami w Wielkiej Brytanii. Poprzez edukację, mamy nadzieję zbudować społeczeństwo obywatelskie.

Ponieważ głęboko wierzymy w zasadę porządku prawnego oraz równość w obowiązku przestrzegania obowiązującej konstytucji i innych aktów prawa, protestujemy przeciwko bezprawnym działaniom rządzącej partii i marginalizacji naszego kraju w Europie. Otwarty atak na porządek prawny kraju wraz z wydatkami bez pokrycia, idące w parze z nadmiernym zadłużaniem kraju, będzie mieć coraz poważniejsze skutki polityczne i ekonomiczne, zarówno w skali kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Wśród nas będą mile widziani ci, którzy podzielają nasze poglądy, niezależnie od narodowości, poglądów politycznych, czy partii popartej w ostatnich wyborach. Nasze działania są pokojowe i zapraszamy tych niezdecydowanych do rozmowy o przyszłości Polski.

Cele stowarzyszenia

 1. Promowanie wartości demokratycznych, w szczególności w polonijnej społeczności Wielkiej Brytanii;
 2. Wspieranie organizacji demokratycznych w Polsce; oraz
 3. Podtrzymywanie dialogu na temat polskiej i europejskiej demokracji, polityki i historii

Zarząd:

 • Kamil Arendt
 • Małgorzata Hallewell 
 • Olimpia Mainka 
 • Michał Reimer
 • Katarzyna Rembiasz 
 • Jolanta Zdunek

Członkowie egzekutywy:

 • Joanna Gos 
 • Tomasz Kosmala
 • Artur Osiński
 • Antoni Otffinowski