Events


We, the people!

27 lutego spotkaliśmy się pod hasłem „My, Naród!”. Naród, czyli wszyscy, którzy żyją w Polsce i poza granicami kraju, którzy czują się z Polską związani…