Protesty w obronie praw kobiet

Polki i Polacy mieszkający w Zjednoczonym Królestwie licznie uczestniczą w codziennych pikietach przez ambasadą RP w Londynie. Jest wśród nich wiele przedstawicielek i przedstawicieli KOD UK. Wyrażamy w ten sposób poparcie dla Strajku Kobiet w Polsce.

Nie zgadzamy się na zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu Trybunału Konstytucyjnego do celów politycznych. Nie uznajemy wyroków wydanych z udziałem osób nie będących sędziami Trybunału Konstytucyjnego (tzw. dublerzy).

Wspieramy Kobiety w walce o ich prawo do decydowania o własnym losie i solidaryzujemy się szczególnie z tymi w trudnych i zagrożonych ciążach, które po wyroku trybunału nie mogą otrzymać potrzebnej im pomocy.

This slideshow requires JavaScript.

Zachęcamy, by w tych trudnych czasach regularnie i chojnie wspierać organizacje pomagające kobietom oraz promujące bardziej otwartą i rzeczową dyskusję o aborcji np.:

Aborcja Bez Granic https://aborcjabezgranic.pl/

Aborcyjny Dream Team http://aborcyjnydreamteam.pl/

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny https://federa.org.pl/

Be the first to comment on "Protesty w obronie praw kobiet"

Leave a Reply