Szymon Hołownia w Londynie

7 marca 2020 w spotkaniu zorganizowanym przez KOD UK wziął udział niezależny kandydat na prezydenta RP Pan Szymon Hołownia. Towarzyszył mu członek sztabu Michał Kobosko. W swoim przemówieniu Hołownia mówił o podjęciu na serio walki z ociepleniem klimatu, popieraniu samorządności oraz „powrocie Kościoła na należne mu miejsce z dala od polityki”.

 Tym co pozytywnie odróżnia go od innych kandydatów, to uczciwe mówienie o tym, że prezydent nie ma władzy sprawczej (budowania dróg, przedszkoli i tp.), ale że może wpływać na prawodawstwo wetując szkodliwe ustawy. Zapowiedział „zielone weto” dla ustaw niszczących środowisko naturalne, „weto samorządowe” dla ustaw, które nie uwzględniają odpowiedniego finansowania dla zadań stawianych przed władzami samorządowymi.

W spotkaniu wzięło udział około 60 osób. Padło wiele pytań od publiczności, na przykład o to czy przypadkiem koncyliacyjność i ugodowość nie będzie oznaczać przyzwolenia na łamanie prawa i sankcjonować kłamstw obecnego rządu.

Podczas swojego pobytu w Londynie Szymon Hołownia uczestniczył też w LSE SU Polish Economic Forum, gdzie mówił o sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz wziął udział w panelu „The aftershocks of a successful revolution”.

Be the first to comment on "Szymon Hołownia w Londynie"

Leave a Reply