Spotkanie z Małgorzatą Kidawą-Błońską

W piątek 31 stycznia 2020 na zaproszenie KOD UK odwiedziła Londyn kandydatka na urząd prezydenta RP pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Spotkanie z gościem odbyło się w POSK (Hammersmith) i wzięli w nim udział Poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz i Pani Lena Kolarska-Bobińska, była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W spotkaniu wzięło udział około 200 osób. Zadawano wiele pytań na tematy takie jak: przywrócenie praworządności i poszanowania konstytucji, perspektyw dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy, problem rozdziału Kościoła od państwa.

Kandydatka prezentowała swoje poglądy w stanowczy sposób, często jednak podkreślała konieczność budowania ogólnonarodowego porozumienia zamiast pogłębiania podziałów w trwającej wojnie kulturowej oraz podejmowania decyzji w oparciu o konsultacje społeczne i głos ekspertów. Byliśmy świadkami dyskusji o sprawach ważnych, na poziomie którego próżno szukać w (państwowych) mediach.

W czasie wizyty w Zjednoczonym Królestwie Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła także polską szkołę w Putney, gdzie poprowadziła lekcję o Konstytucji, pomnik Katyński na cmentarzu Gunnersbury w Londynie oraz spotkała się ze studentami w Cambridge.

 

This slideshow requires JavaScript.

Be the first to comment on "Spotkanie z Małgorzatą Kidawą-Błońską"

Leave a Reply