Oświadczenie KOD UK w sprawie finansów KOD

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącym finansów Komitetu Obrony Demokracji w Polsce, oświadczamy, że KOD UK jest organizacją non profit od momentu powstania do dnia bieżącego i nie dokonał żadnych wpłat pieniężnych ani na polski KOD, ani na konto firmy MKM Studio, należącej do Mateusza i Magdaleny Kijowskich. Fundusze zgromadzone podczas naszych publicznych zbiórek były wykorzystywane tylko i wyłącznie na bieżące potrzeby naszej organizacji. Ze względów prawnych, KOD UK jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako stowarzyszenie (“unincorporated association“) i jest odrębny finansowo od Komitetu Obrony Demokracji w Polsce.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do naszych członków i sympatyków, by do czasu poznania szczegółowych informacji w tej kwestii zachować umiar i rozsądek w publicznym wyrażaniu opinii.

Be the first to comment on "Oświadczenie KOD UK w sprawie finansów KOD"

Leave a Reply