Britain First a sprawa polska

Z zaskoczeniem dowiedzieliśmy się, że w swoim nowym, anty-imigranckim filmie propagandowym, Britain First nawołuje o polskie wsparcie w “walce z Islamem”. Nie zgadzamy się na używanie nas jako pionków w politycznej rozgrywce przez organizację, która jest znana z oczerniania polskich imigrantów.

Jako polscy obywatele, mamy prawo mieszkać w Wielkiej Brytanii- tak demokratycznie zdecydowali obywatele polscy i brytyjscy w czasie unijnych referendów. Pomimo tego, wielu z nas musiało zmierzyć się z negatywnymi stereotypami i dyskryminacją po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Dziś, jednoczymy się z tymi, którzy są niesłusznie dyskryminowani.

Po tym, jak Brytyjska Partia Narodowa ośmieszyła się używając zdjęcia samolotu z polskiego Dywizjonu 303 na swoich anty-imigranckich, anty-polskich ulotkach, Britain First postanowiła trochę się doedukowac na temat polskiej historii i kultury; pomimo ich wybiórczego traktowania i zniekształcania, doceniamy tę próbę, i zachęcamy do dalszej nauki. Poniżej kilka informacji i sprostowań dotyczących tematów poruszonych w filmiku.

Odsiecz Wiedeńska.

Odsiecz Wiedeńska nie była bitwą między dobrem i złem (niespodzianka: historia to nie Władca Pierścieni), bitwą między chrześcijańską Europą a światem islamskim. To była bitwa o ziemie i wpływy między sąsiadującymi krajami: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, habsburskimi Węgrami i Świętym Cesarstwem Rzymskim po jednej stronie, i Imperium Osmańskim po drugiej. Chrześcijańskie kraje takie jak Anglia czy Francja nie brały udziału w bitwie.

Polska była w tamtych czasach bogata i wpływowa; była też mocno wielokulturowa: Polacy stanowili jedynie około 40% ludności Rzeczpospolitej, a znaczący odsetek stanowili Litwini, Rusini, Żydzi i Niemcy, ale mieszkali tam również Armeńczycy czy Tatarzy. Polska była także domem dla około dwudziestu tysięcy szkockich i angielskich rodzin, które schroniły się tam przed prześladowaniami religijnymi- od XVI wieku, polskie prawo gwarantowało wolność wyznania i równość dla obywateli wszystkich wyznań. Nawet Britain First wskazało ten czas wielokulturowości i wolności religijnej jako czas polskiej potęgi.

Polscy Tatarzy

W obecnych czasach, około dwadzieścia tysięcy osób zamieszkałych w Polsce deklaruje się jako Muzułmanie. Osoby te są głównie pochodzenia tatarskiego i wiele z nich zamieszkuje rejony wsi Bohoniki i Kruszyniany. Obie te wioski były prezentem od króla Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod Wiednia, dla Tatarów, którzy walczyli w polskiej armii. Tatarzy aktywnie wspierali Polskę w czasach wojen, zaczynając od późnego średniowiecza i bitwy pod Grunwaldem, do czasów współczesnych. Polskie tatarskie oddziały lekkiej kawalerii były pierwowzorem Ułanów.

Tuż przed Drugą Wojną Światową, polska mniejszość tatarska uzbierała pieniądze na kupno ziemi i budowę meczetu na warszawskiej Ochocie. Jednak w świetle nadciągającej wojny, pieniądze te zostały jednogłośnie przekazane na polski Fundusz Obrony Narodowej.

Wartości chrześcijańskie: “Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”

Jeśli mówimy o Polsce jako kraju chrześcijańskim, warto również pamiętać, że większość Polaków to katolicy. Papież, który jest głową Kościoła Katolickiego, w czasie uroczystości wielkanocnych obmył stopy kilkorgu uchodźcom i nawoływał do miłość do bliźnich. W przeciwieństwie do Kościoła Anglikańskiego, głową którego jest królowa, Kościół Katolicki jest międzynarodowy; co więcej, polska konstytucja zawiera zasadę rozdziału państwa od Kościoła. Jacek Międlar, na którego powoływało się Britain First, w wyniku swojej intensywnej aktywności politycznej i mowy nienawiści, otrzymał od Zgromadzenia Księży Misjonarzy zakaz wystąpień publiczych, a Zgromadzenie oświadczyło, że „nie popierało i nie popiera wszelkiego rodzajów ruchów skrajnie nacjonalistycznych”

Na zdjęciu: grupa żołnieży polskiego Pułku Jazdy Tatarskiej, rok 1919.

Be the first to comment on "Britain First a sprawa polska"

Leave a Reply