CNN – What in the World: Niebezpieczny zwrot Polski

Czy najwierniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych zmierza w stronę dyktatury? Spojrzenie Fareed Zakaria na zwrot Polski w stronę autorytaryzmu i nieliberalnej demokracji.

CNN odnosi się do kryzysu politycznego w Polsce. Szczególna uwagę poświęca probie przejęcia kontroli nad Trybunatem Konstytucyjnym przez nowo wybrany prawicowy rzad PiS, kontrowersyjnym kandydatom do rządu, przypominając ze szef CBA „został skazany za nadużycie swoich uprawnień w celu ścigania przeciwników politycznych”, a także powrocie cenzury w stylu komunistycznym.

Is one of America’s main allies marking “in the direction of a dictatorship”? Fareed takes a look at Poland’s recent turn towards authoritarianism.

Be the first to comment on "CNN – What in the World: Niebezpieczny zwrot Polski"

Leave a Reply